Taktická terčová série – nová cesta k realitě střeleckého výcviku

Pro realizaci samotných střeleckých cvičení přímo na střelnici je jednou z hlavních pomůcek terčové zařízení. Dobře udělaný terč nejen, že zvyšuje atraktivitu výcviku a tím i umocňuje motivaci přítomných účastníků, ale i vede k potřebné přesnosti a povědomí o optimálním umístění zásahu.

Také takto lze postupně psychologicky navykat na podobu budoucího protivníka, tedy do jisté míry kopírovat pohled na situaci, kdy bude nutné užít efektivně a přitom oprávněně zbraň. Tím jsou míněny zejména tzv. foto-terče, to znamená nafocené ozbrojené osoby se zbraněmi v rukou. Pro dostatečně efektivní přípravu, kdy má docházet k užitečným návykům, se totiž bez dostatečně kvalitně vyobrazených cílů rozhodně neobejde nikdo, zejména kdo se takovým tréninkem připravuje na situaci, kdy půjde o jeho život.

Video

 

Generace pro nové milénium

Za vývojem těchto terčů je poměrně dlouhá a složitá cesta. Po intenzivním sbírání informací ze světa a po našem dlouhém experimentování (rok 1995 první černobílá série s přelepy, rok 2003 a 2004 barevné fototerče s anatomickými zónami) a postupném zapracovávání požadavků moderního výcviku se přikročilo k realizaci. Pro postupný vývoj se také stala klíčovou snaha o maximální využití zkušeností z reálných střetnutí a specifických požadavků mnoha jednotek u nás i v zahraničí. Kritérii pro realizaci „Taktické terčové série“ se nakonec stalo:

 • barevné provedení a co nejvíce reálná podoba
 • dvě zásahové zóny, vitální střední „smrtelného zásahu“, okrajovější „zraňující“, mimo toho bylo třeba vyznačit tzv. „nebodovaný okraj“, tedy krajní oblast, kde by zásah znamenal možná škrábnutí, ale rozhodně ne významnější impuls k zastavení soupeře
 • linie ohraňující zóny svým odstínem jen omezeně výrazné a tedy málo patrné z větší vzdálenosti, mají být jasné až u konečného vyhodnocení v těsné blízkosti
 • anatomicky ztvárněné schéma vnitřních orgánů, které dají alespoň hrubou představu o účinnosti zásahu podle jeho momentální lokalizace, také tyto linie jsou dostatečně zřetelné až při lepení terče
 • rozostřené „šmouhaté“ pozadí, které by v noci či šeru „nesvítilo“ a umožňovalo efektivní „noční“ výcviky, navíc nevytvářelo jasně patrný obrys postavy v terénu či z velké vzdálenosti

 

Rozhodnutí k výstřelu

Jde o sérii terčů nové generace, které mají vyhovět těm nejnáročnějším požadavkům oblasti speciální střelecké přípravy. Nové terče se mají stát skutečně odpovídající pomůckou střelecko-taktického výcviku, realizovaného u běžných útvarů i zvláštních jednotek. Zvláště pro specialisty připravující se do rizikových misí v Iráku a Afghánistánu byly cíleně vytvořeny dva komplety jako příspěvek „boje proti terorismu“. Dva další pak zobrazují maskované osoby, podezřelé z kriminální činnosti.

Série je primárně určena pro nácvik velmi klíčové střelecko-taktické dovednosti - a to rozhodovací schopnosti. To v praxi znamená střelit nejen dostatečně přesně a rychle, ale i na pravou osobu - tu, která svým konáním dává zákonný důvod pro použití zbraně. Nácvik takové adekvátní a odpovědné reakce je nanejvýš důležitý pro každého, zvláště profesionálního uživatele zbraně. Jak pro člena bezpečnostní služby, policistu, celníka, nebo městského strážníka, tak pro příslušníka vězeňské služby, elitní protiteroristické jednotky, vojáka či vojenského policistu na rizikové zahraniční misi. Ale pochopitelně i pro ty, kdo chtějí účelně používat své soukromé zbraně pro svou sebeobranu.

Ke všem základním terčům je totiž možnost použití dalších čtyřech variant, tvořených dalším doplňkovým kartonem s přelepy, sloužícími právě pro nácvik rozhodovacího procesu. Jde vlastně o dalších několik připravených středů terčů, které rozhodnou o nutnosti střelby na tuto konkrétní podobu figury (jedna další zbraň a tři varianty „neterče“ – to nejen zásadně prodlužuje životnost terče, ale i vytváří možnost velkého množství kombinací zúčastněných a nezúčastněných osob při výcviku).Terč č. 1

Taktický terč č. 1Přelep k terči č. 1aPřelep 1aPřelep k terči č. 1bPřelep 1bPřelep k terči č. 1cPřelep 1cPřelep k terči č. 1dPřelep 1d

Katalogové číslo materiálu Armády ČR:

 • TERČ Č. 1 PAPÍR. TAKTICKÝ .... 0176530100104
 • PŘELEP K TAKT. TERČI Č. 1 (sada 4 ks) .... 0176530100111


Terč č. 2

Taktický terč č. 2Přelep k terči č. 2aPřelep 2aPřelep k terči č. 2bPřelep 2bPřelep k terči č. 2cPřelep 2cPřelep k terči č. 2dPřelep 2d

Katalogové číslo materiálu Armády ČR:

 • TERČ Č. 2 PAPÍR. TAKTICKÝ .... 0176530100205
 • PŘELEP K TAKT. TERČI Č. 2 (sada 4 ks) .... 0176530100212


Terč č. 3

Taktický terč č. 3Přelep k terči č. 3aPřelep 3aPřelep k terči č. 3bPřelep 3bPřelep k terči č. 3cPřelep 3cPřelep k terči č. 3dPřelep 3d

Katalogové číslo materiálu Armády ČR:

 • TERČ Č. 3 PAPÍR. TAKTICKÝ .... 0176530100306
 • PŘELEP K TAKT. TERČI Č. 3 (sada 4 ks) .... 0176530100313


Terč č. 4

Taktický terč č. 4Přelep k terči č. 4aPřelep 4aPřelep k terči č. 4bPřelep 4bPřelep k terči č. 4cPřelep 4cPřelep k terči č. 4dPřelep 4d

Katalogové číslo materiálu Armády ČR:

 • TERČ Č. 4 PAPÍR. TAKTICKÝ .... 0176530100407
 • PŘELEP K TAKT. TERČI Č. 4 (sada 4 ks) .... 0176530100414


Terč č. 5

Taktický terč č. 5Přelep k terči č. 5aPřelep 5aPřelep k terči č. 5bPřelep 5bPřelep k terči č. 5cPřelep 5cPřelep k terči č. 5dPřelep 5d

Katalogové číslo materiálu Armády ČR:

 • TERČ Č. 5 PAPÍR. TAKTICKÝ .... 0176530100508
 • PŘELEP K TAKT. TERČI Č. 5 (sada 4 ks) .... 0176530100515

Také samotná podoba osob nebyla zvolena náhodně. Nejde zde jen o to, že nejaktuálnější úkol moderní společnosti spočívá v boji proti kriminalitě a v ochraně demokratického světa proti světovému extremismu. Je pro to více dalších důvodů a ty jsou psychologické. Dva maskovaní muži mají kupříkladu (v kombinaci s přelepy) upozornit na skutečnost, že podezřelá osoba se zakrytým obličejem ještě nemusí v praxi znamenat opodstatněný zákonný důvod pro použití zbraně.

I ustrojení dvou dalších figur do neevropských oděvů má svůj hlubší význam. A to nejen to, že většina nejvýznamnějších mezinárodních armádních operací současnosti probíhá především na území Iráku a Afghánistánu. V kompletu s použitím středových „neozbrojených“ dílů je totiž účastník výcviku veden zejména k tomu, že ne každý místní obyvatel s nesnadno identifikovaným předmětem v rukou musí být nutně vždy útočící terorista. Hlavní úlohou této části Série je zde tedy také v budoucnosti zabránit případnému ohrožení lokálního nevinného obyvatelstva v těchto stabilizujících se zemích a zabránit až příliš častým tragickým civilním obětem v konfrontačních bezpečnostních akcí.Terč č. 6 – sexy protivník

Taktický terč č. 6Přelep k terči č. 6aPřelep 6aPřelep k terči č. 6bPřelep 6bPřelep k terči č. 6cPřelep 6cPřelep k terči č. 6dPřelep 6d

Další z terčů byl úmyslně vyveden v poměrně netradiční podobě - decentně ustrojená atraktivní blondýna. Vznikl na podnět expertů z jedné ze zahraničních elitních složek. Důvodem bylo zjištění (ověřené v praxi), že příslušníci ozbrojených složek mohou osudově zaváhat, pokud mají použít zbraň proti krásné ženě. I při některých akcích se totiž již potvrdilo, že mnozí z mužů mají problém vystřelit na obzvláště vyvedený exemplář opačného pohlaví. Bývá to poněkud proti jejich odvěké přirozenosti.

Podle psychologů hlavní problém souvisí se zakořeněným sexuálním pudem – jako první totiž muže zpravidla upoutá pěkná tvář a vnady, zpravidla mnohem později teprve začnou vnímat lepou děvu jako vážnou hrozbu. Ale i potom, co zaregistrují zbraň (což někdy může trvat překvapivě dlouho), rozhodnutí vystřelit na takového protivníka je nezřídka obtížné a trvá delší dobu, která však může být pro policistu či vojáka osudová.

Podobně řešené specializované terče pak ověřeně střelce uvykají na fakt, že i pohledné ženy a dívky mohou být v některých případech nanejvýš nebezpečným nepřítelem a jakékoliv delší váhání je v krizové situaci může stát lehce život.

Tento terč je navíc opatřen další neobvyklou variantou pozadí – scénou z běžné ulice, kde každá nepřesná rána může zasáhnout nevinnou nezúčastněnou osobu. To účastníky výcviku podvědomě vede k přesnému a odpovědnému použití smrtící síly.Terč č. 8

více informací >

8


Specifikace terčů

Rozměry

 • terč 600 × 850 mm (terč č. 7 – sniper 600 × 880 mm)
 • přelep k terči 466 × 329 mm

Materiál

 • matný křídový papír, který je zušlechtěný matným tiskovým lakem pro zvýšení mechanické odolnosti terče

 

Multifunkční pomůcka

Původní ozbrojené osoby se mohou rychle pomocí přelepů (které nahradí původní zbraně buď holýma, prázdnýma rukama, nebo drží různé předměty denní potřeby) změnit v kolemjdoucí nevinné osoby nebo rukojmí. Použití takových nových cílů je nejen přínosné pro budování vhodné reakce, návyků a střelecko-taktických dovedností, ale nesporným zatraktivněním výcviku dává také možnost permanentního udržení vysoké motivace a potřebného zájmu o takovou speciální přípravu.

Celkových 25 variant je navíc do té míry náročných na zapamatování, že i při dlouhodobém používání je pro účastníky výcviku poměrně snadné (zvláště pod uměle vytvořeným tlakem zkušeného instruktora) dělat kritické chyby. To pak dává především dobrou možnost vhodně upozornit na skutečnost, jak neuvěřitelně snadné je v ukvapenosti stisknout v reálu spoušť na něco, na co nechci. A to s katastrofálními trestně právními nebo dokonce politickými důsledky. Kritické chyby se pak ověřeně takovým výcvikem postupně eliminují a rozhodnutí odpovídající situaci se tak po čase stávají nejen správnými, ale i dostatečně rychlými a automatizovanými.

Jelikož, jak jsme se již zmínili, byl důraz kladen zejména na co nejreálnější vzhled, byla k výrobě terčů „Série“ použita pokročilá technologie tisku, která ve spojení s využitím toho nejkvalitnějšího papíru bezezbytku splnila původní záměr. Výsledek se jen stěží dá srovnávat se všemi existujícími druhy terčů. Vznikla terčová pomůcka pro ty nejnáročnější uživatele, poskytující nanejvýš skutečný dojem živoucí osoby. Zkrátka terče v klasické papírové ploché formě již rozhodně nemohou být opravdovější.

 

Použití v praxi

Doporučenými cvičeními se „Sérií“ mohou kupříkladu být:

Individuální příprava:

 • umístění terčů na otočné střelnicové zařízení s možností volby omezeného času pro vyhodnocení k použití zbraně (včetně např. technik tasení, zaujetí krytu, apod.) a efektivní střelbu
 • příprava terčů na kryté střelnici, po vstupu do místnosti se účastníku výcviku naskytne pohled na skupinu ozbrojených a neozbrojených osob, následuje rychlé a adekvátní pokrytí osob se zbraní střelbou
 • zatímco je střelec otočen, jsou připraveny terče (pochopitelně kombinované „neterči“) do cílové plochy, na signál se pak střelec otočí a střelecky řeší situaci (následné hodnocení nejlépe koeficientem zásahů ku dosaženému času)

Speciální týmový výcvik:

 • speciální trénink v místnostech s nutností rychlé eliminace ozbrojených osob s ohledem na četné přítomné nezúčastněné osoby, či rukojmí (tzv. CQB)
 • zasazení terčů do zalesněného terénu a reakce týmu na kontakt s nimi, střelba během útoku či ústupu (tzv. „battle drily“)
 • „vytvoření „davu“, tedy umístění různorodých terčů vedle cesty, nebo silnice a následná bojová činnost posádek po simulovaném napadení vozidla nebo projíždějící chráněné kolony (reakce na tzv. „ambushe“)

 

Ukázky praktického použití:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

Terče ESP - výcviky v Iráku

 
 
 
   
     
 

Terče ESP - Afghanistán

 
 
 

Terče ESP - Kosovo

 
 
 
 

Terče Riga - Lotyšsko

   
     
     
 
 
 
     
 

 

 

 

Logo of Euro Security Products

 Address Hyacintová 20, 106 00  Praha 10 
   
Telephone

(+420) 272 660 617

   
E-mail


 

Facebook YouTube Instagram

Všechna práva vyhrazena. © ESP Products, s.r.o., 1992 – 2024