Teleskopický obušek v praxiMezi jeden z „hitů“ poslední doby patří nejen ve světě, ale stále více i u nás bezesporu teleskopický obušek. A to jak v bezpečnostním sektoru, tak i u těch, kdo shání nevelký a přitom dostatečně účinný prostředek pro svoji sebeobranu.

Přestože je každému člověku celkem přirozená dovednost „někoho něčím bacit“, je už zpravidla poněkud obtížnější dostat se k nějakému podstatnějšímu množství informací o výcviku právě s teleskopickým obuškem. Natož pak návodu k speciální sofistikované průpravě. Takových instruktážních manuálů, zaměřených jak na základní, tak na nadprůměrnější dovednosti, není ani ve světě mnoho a u nás tato oblast zůstala až donedávna zcela opomíjena. Proto v rámci komplexního programu firmy ESP vzniklo poměrně nezvyklé dílo – ojedinělý výukový materiál na DVD nosiči, určený právě pro ty, kdo chtějí dosáhnout vyšší úrovně ve skutečně praktickém ovládání „teleskopu“.

Vedoucím tohoto projektu byl určen výcvikový šéfinstruktor firmy ESP Mgr. Pavel Černý. Ve spojení s dalšími renomovanými specialisty (především s Lukášem Holubem a Mgr. Pavlem Gilarem, nositeli mistrovských stupňů bojového systému Wing Tsun) zde využil svých cenných dlouholetých poznatků z praxe policejního metodika speciální přípravy a lektora pro speciální zbraně u PČR. Vše vhodně sloučil s klasičtějšími prvky tyčových bojových systémů a dle mnoha odborných ohlasů se tak povedl nelehký záměr – vytvořit velmi jednoduchou „školu“, jak se poměrně za krátkou dobu a přitom nanejvýš účelně naučit používat teleskopický obušek. Dát tak vodítka, jak se „snadno a rychle“ připravit na řešení reálného konfliktu právě pomocí tohoto stále oblíbenějšího obranného a služebního prostředku.

 

Teleskopický obušek v praxi


Mezi stěžejní kapitoly tohoto hodinového filmu patří zejména:

  • základní průprava, možné účinky použití obušku
  • varianty úderů, základní obloukový úder
  • obranné situace – úchopy, údery a kopy, chladné zbraně
  • služební aplikace teleskopického obušku
  • takticko-preventivní úkony
  • odváděcí techniky, znehybňující techniky
  • donucení osoby k opuštění vozidla
  • údržba obušku, používání doplňků teleskopického obušku

Teleskopický obušek v praxiPřechází se zde od základních pohybových prvků k složitějším technikám, které však nejsou rozhodně přetechnizované natolik, že by nebyly v poměrně krátké době zvládnutelné i cvičenci bez jakýchkoliv předchozích zkušeností. Je zde patrná snaha, aby předváděné postupy byly dostatečně jednoduché a přitom potřebně účinné a snadno použitelné v reálu. Předložené techniky jsou navíc proloženy ztvárněním účinků použití, zapasovaných do scén „z běžného života“. Vše je také provázeno srozumitelnými komentáři, které se snaží upozorňovat na některá skrytá rizika a smaží se tak dávat skutečně upřímně míněný návod k možnému řešení patových situací, které se mohou v životě snadno stát.

Od počátku je zde navíc patrná tendence o propojení pohybových variací s dalšími nezbytnými průvodními prvky – a to především taktikou a preventivními úkony. A to jak v úvodní hlavní části věnované obraně osoby před ozbrojenými i neozbrojenými útoky, tak i v druhé kapitole, věnované služebně-policejnímu užití. Zmíněné DVD proto může být výraznou inspirací a pomocí zvláště pro instruktory sebeobrany a taktické přípravy u rozličných ozbrojených složek, kam je postupně teleskopický obušek ESP stále plošněji zaváděn.

Vše je navíc jako bonusem doplněno názornými návody pro používání široké škály užitného příslušenství a pomůcek, ale i nanejvýš zajímavými zkouškami odolnosti jak samotných teleskopických obušků, tak i velmi extrémních uživatelských testů příslušných doplňků.

Toto DVD je v současnosti již k dostání nejen v českém jazyce, ale i v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a ruštině.

Pokud chcete patřit mezi ty, kteří stále populárnější teleskopický obušek pouze nosí, pořiďte si jej. Pokud s ním ale chcete i něco smysluplného umět, rozhodně stojí za to zhlédnout tento materiál a cvičit podle něj...

Logo of Euro Security Products

 Address Hyacintová 20, 106 00  Praha 10 
   
Telephone

(+420) 272 660 617

   
E-mail


 

Facebook YouTube Instagram

Všechna práva vyhrazena. © ESP Products, s.r.o., 1992 – 2024