Noční policejní setAuto uhání nočním městem. Šofér náhle zpozorní. Náhle se před ním totiž objevuje výrazné červené světlo. Zářící sloupec se míhá nahoru a dolů. Silniční kontrola… Policejní hlídka hned nato zastavený vůz obchází a pomocí svítilny opatrně nahlíží dovnitř. V světelném kuželu má možnost jasně vidět obličej i ruce řidiče a následně už kontroluje předložené doklady. Fotografie, osobní údaje… Zdá se, že vše sedí. Poté se hlídka ještě soustředí na povinnou výbavu. Svítilna ozáří vnitřek otevřeného kufru. Trojůhelník, rezerva, lékárna… Ještě tedy ověřit „technickou“. Policistka posvítí na nálepku – také v pořádku. Zbývá snad jen prověřit kódy, policisté jsou dnes pečliví – VINko sedí. „Díky pane řidiči a šťastnou cestu“. Auto následně odjíždí ztemnělou ulicí a oslnivé světlo v ruce sličné policistky pohasíná.

Popsaný příběh zažilo jistě nemálo těch, kteří vlastní řidičské oprávnění. Jde o rutinní úkony, které jsou častou náplní služby příslušníků dopravní policie či hlídkové služby. Těžištěm takové činnosti je ale většinou v průběhu pozdního večera nebo noci, tedy času, kdy jsou světelné podmínky velmi omezené, nehledě na vliv městského veřejného osvětlení. a k realizaci příliš nepřispěje. Ač jde v praxi vysloveně o „denní chleba“ strážců zákona, jde o činnost poměrně nebezpečnou. Policisté mohou být v takových případech ohroženi nejen samotnými riziky dopravou, tedy nepozornými nebo opilými řidiči, ale i například být vystaveni útoku ze stran náhodně zastavených hledaných osob či dokonce zaskočených pachatelů trestné činnosti. Zajistit všeobecně své bezpečí při takových nočních akcích se dá do jediného hesla – být viděn a vidět. Tedy být viditelný jako „překážka“ na silnici a mít šanci včas odhalovat potencionální hrozbu. Zde to zní jednoduše a samozřejmě, ale v reálu to obvykle tak snadné není. Noční stavění automobilů má totiž svá specifika a úskalí. Bezproblémové provádění takových kontrol totiž může mimo dodržování určitých taktických postupů často záviset také na vhodné výbavě a výstroji. A o té je především tento článek. Začneme samotným zastavením zájmového vozidla. Prevencí před náhodnou tragickou kolizí je předepsaná policejní reflexní vesta, stavění pak podle služebních předpisů obvykle probíhá za použití červeného světla. Poté však obvykle vzniká potřeba vhodného světelného zdroje. A to jak pro realizaci všech myslitelných kontrolních úkonů, tak pro zajišťování vlastní bezpečnosti před nenadálým útokem. A v tom je především ten příslovečný „kámen úrazu“. Tím je absence nového vhodných nástrojů, neboť ty dosavadní již začínají být skutečnou historií.

Život za výbavu?

Noční policejní setBěžná policejní plochá svítilna, fasovaná dosud každým nováčkem, skutečně již zřejmě není vhodným nástrojem pro třetí tisíciletí (někteří z policistů trochu ironicky poznamenávají, že nápis MAY DAY na ní je skutečným voláním o pomoc…). Není divu – ti z nejstarších policistů ji dostávali už před několika desítkami let. Pokud tato „baterka“ ještě funguje, její mihotavé světlo již sotva dostačuje současným nárokům. I doklady v ruce jsou díky slabému výkonu klasické žárovky sotva patrné, kontrolovaná osoba je při mihotavém osvitu taktak vidět a červené světlo je pro stavění vozidel v mlze, lijáku nebo vánici. Odolnost proti nepříznivým vlivům, tedy vodě nebo nárazu je navíc mizivá, takže prudký déšť většinou znamená nutné přerušení činnosti. Výdrž tužkových zdrojů se navíc jeví malá, to se pak negativně projevuje zvláště v zimním období, kdy chlad a mráz doslova „vysaje“ kapacitu článků. Jiná alternativa policejní výbavy – poměrně zastaralý zastavovací světelný terč má podobné vlastnosti. Kromě toho je díky použití „buřtových baterií“ poměrně hmotnou a rozměrnou věcí. Po zastavení vozidla se stává jen zbytečnou rozměrnou zátěží a následně nastává to nerudovské „kam s ním…“. Ruce po samotném stavěcím úkonu musí být volné – ať již pro manipulaci s doklady, případně provádění případné „dechové zkoušky“. V extrémních situacích však také i vlastní obraně či vedení neodkladného zákroku. Nebezpečná policejní práce totiž může leckdy znamenat i nutnost použití donucovacích prostředků nebo zbraně. Navíc tuto neforemnou „plácačku“ rozhodně nelze dále užít pro nutný osvit, klíčový pro další již zmíněné činnosti. Je proto poměrným paradoxem, že právě na takovém nesporně zastaralém vybavení může nezřídka záviset i zdraví těch, kteří na ulicích slouží veřejnosti.

Užitečná souprava

Řešením této situace se podle některých hlasů ukazuje zajímavá pomůcka, která se nedávno objevila a setkala se až z nečekaně příznivým ohlasem. Tou je tzv. služební set, vytvořený pro potřeby těch nejobyčejnějších policistů. Již před nějakou dobou totiž na poukazované nedostatky reagovala firma ESP (jinak výrobce známých teleskopických obušků). Ve spolupráci s některými předními odborníky z řad oficiálních bezpečnostních složek se rozhodli o přípravu vhodné moderní výbavy pro ty nejběžnější služební činnosti. Taková výstroj měla být praktická a vícefunkční. Skladná, lehlá, a odolná. Také od počátku nebyla nepodstatná přijatelná pořizovací hodnota nového produktu. Tento perspektivní systém byl testován a připomínkován jak některými bezpečnostními experty, tak mnohými řadovými policisty „z výkonu“. Set se skládá z několika částí – vysoce svítivé LED diodové svítilny, signálního nástavce a pouzdra na opasek. Svítilna je osazena čtrnácti diodami, které jsou, jak se při zkouškách prokázalo, výborným kompromisem intenzivního osvitu s velkou výdrží zdrojů. Těmi jsou 3 „mikrotužky“, tedy náplň velmi dostupná a laciná (na rozdíl například od CR123 do xenonových svítilen…).

Noční policejní set

Svítilna má tělo zhotovené z leteckého duralu, čelní sklo je z balistického polykarbonátu. Jak se měli policisté sami možnost přesvědčit, je jen málo citlivá na pády a hrubší zacházení a zároveň také odolná proti vlhku. Pryžový povrch zaručuje jistý úchop i za mokra, nebo v mastné či zpocené ruce. V zimě také nezebe do holých rukou. Pogumovaný spínač na konci umožňuje jisté a pohotové ovládání i ve služebních rukavicích. Signální červený nástavec je možné snadno nasadit na přední část svítilny. Při dávání znamení k zastavení je osvětlený zářivý sloupec zdálky jasně viditelný. Díky otvoru vpředu je i s tímto nasazeným kuželem svítilna použitelná pro další nutné úkony (viz foto 2). Po opačném zasunutí svítilny pak plastový nástavec zároveň vytvoří jakýsi ochranný kryt – tento celek (svítilna a nástavec) se pohodlně zasune do transportního pouzdra. Tento nylonový nosič je opatřen pružným kovovým klipsem, pomocí kterého je možné jej snadno a rychle připevnit na libovolný služební opasek (viz foto 4). Jak testy ukázaly, drží po celou dobu služby jistě a přitom jeho sejmutí je dílem okamžiku. Bez zajímavosti není ani cena kompletního ESP setu – ta se v rámci slevy pro příslušníky bezpečnostních složek pohybuje kolem velmi přijatelných 300,- Kč.

Noční policejní set

Nejen k zastavování

Jak se jak při samotném vývoji, tak i v intenzivním testování v rámci mnohých policejních složek ukázalo, nová svítilna ESP ale nemusí být užita pouze při činnostech spojenými se zastavováním vozidel. To znamená je užitečným pomocníkem nejen pro příslušníky dopravní služby, ale i mnohé další policisty základních útvarů, obvodní hlídkové služby i pohotovostních motorizovaných jednotek. Je také čím dál více vidět i u strážníků četných městských policií a také Vojenské policie AČR. Její vlastnosti se totiž ukázaly nanejvýš potřebné i při dalších činnostech a služebních úkonech. Může jít nezřídka o velmi užitečnou pomůcku v mnohdy velmi rizikových situacích. Využití jejího oslnivého světla během činností za snížených světelných podmínek může být v policejní praxi poměrně široké – kontroly podezřelých osob, pátrací akce v terénu, vstupy do narušených objektů, prohledávaní rizikových prostor v budovách, apod. A to nejen během noci, jak nezřídka někteří členové bezpečnostních sborů dosud mylně předpokládají. Spolehlivý zdroj světla je totiž nutné s sebou mít kdykoliv během služby – i během zářivého slunečného dne totiž můžeme být kdykoliv vysláni k plnění úkolu tam, kde nebude skutečně vidět ani takříkajíc na špičku nosu. Pak se světlo bude rozhodně hodit. Solidní svítilna je tedy věcí životně nutnou. V tak rizikové práci, jako je profese policisty, to s tím životem může bohužel platit doslova.

Logo of Euro Security Products

 Address Hyacintová 20, 106 00  Praha 10 
   
Telephone

(+420) 272 660 617

   
E-mail


 

Facebook YouTube Instagram

Všechna práva vyhrazena. © ESP Products, s.r.o., 1992 – 2024