Speciální destrukční hlaviceDůvody realizace tzv. „vstupu za pomocí síly“ mohou být pro příslušníky ozbrojených složek rozličné. Může to například být zatýkací akce proti nebezpečnému pachateli, či nutné vyproštění ohrožených osob při autonehodě nebo neodkladná zdravotní pomoc osobám v uzavřeném prostoru. To jsou jen některé z mnoha případů, kdy může být nezbytné způsobit úmyslnou destrukci a za každou cenu se snažit dostat dovnitř. Otázkou, která ale může nastat, je však jak. Ve skutečnosti totiž i pro někoho banální rozbití prosklené plochy nemusí být ve skutečnosti tak úplně jednoduchou záležitostí.

 

Nástroj pro násilný vstup

Nástroj pro násilný vstupNásilným vstupem je zde míněno použití síly ze strany příslušníků policie či jiného bezpečnostního sboru při neodkladném průniku do uzavřených prostor. V takovém případě zpravidla bývá nezbytné překonání překážek, které ve většině případů znamená vznik i škod na majetku. V takovém případě by proto mělo být učiněno velmi odpovědné rozhodnutí. A to jak z hlediska právního, tak i taktického i technického. Tolik teorie… Ale právě samotné praktické provedení se může pro příslušníky bezpečnostních složek v reálu stát poměrně problematickou záležitostí. Čím se totiž dovnitř vlastně dostat, tzn. jaké prostředky může ochránce zákona pro takový úkon v praxi vlastně využít?

Pokud pomineme nouzovou improvizaci, tedy zoufalé užití čehokoliv v okolí (nic příhodného se ovšem v těsné blízkosti zrovna nemusí povalovat …), nezbývá zrovna mnoho možností. Vyloučíme-li ne zrovna vhodné nápady vyražení okna pěstí, či vykopnutí nohou (což bývá nejen neúspěšné, ale obvykle s sebou téměř zákonitě nese poranění…) nezbývá toho mnoho. Pomineme-li dále i poměrně nebezpečné (a dost netaktické) užití úderu služební zbraní, jeví se jednou z nejvhodnějších věcí policejní obušek. I zde však může nastat kámen úrazu. Valná většina příslušníků policejních složek je totiž ještě vybavena už poněkud překonaným donucovacím prostředkem – plastovou tonfou, tedy správněji „obuškem s příčnou rukojetí“. Ten mimo jiných svých četných nedostatků též nesplňuje požadavky pro podobné „rozbíjecí“ úkony. A to jak svou pádností, tak i odolností. I ty nejrazantnější údery, vedené plnou silou, zde většinou nemívají požadovaný a dostatečně rychlý účinek. Sklo (zvláště modernější autookénka) obvykle v podobných případech až bolestně dlouho pruží a drahocenný čas při zákroku nebo záchranné akci utíká. Pokud se už destrukce nakonec povede, umělohmotná tonfa pak bývá prakticky k nepoužití - díky hlubokým vrypům je na odpis (výsledek na fotografii v závěru).

 

Proti násilníkům i překážce

Proti násilníkům i překážceZcela jinými vlastnostmi disponuje prostředek, který je nyní stále plošněji zaváděn do našich policejních složek. Zprvu jej ve své výstroji měly jen některé speciální složky, jako URNa, zásahové jednotky a ochranné služby, poté i letecké doprovody, speciální pořádková jednotka a některé z detektivních útvarů. V poslední době se však stále více rozšiřuje seznam součástí, kde jsou tyto velmi praktické donucovací prostředky s úspěchem užívány. Teleskopický obušek se totiž nejen osvědčuje jako ten nejúčinnější nástroj k eliminaci těch fyzicky nejdisponovanějších agresivních pachatelů, ale dokáže být užitečný i jinak. Nemusí se vždy použít vždy jen jako klasický donucovací prostředek proti „živé síle“, to znamená k úderům či odváděcím a fixačním technikám, ale i pro mnohé jiné činnosti. Až překvapivá odolnost předurčuje tento multifunkční nástroj k užití jako účinný vstupní prostředek. Kvalitní ocel dokáže pomoci i v ožehavých situacích, kdy je neodkladným zákrokem vynuceno „použití síly“ i proti materiálu. V policejním výkonu to může být například nezbytné roztříštění okna pro průlez do bytu, rychlé odstranění okénka ve vozidle či jiném dopravním prostředku, nebo vypáčení nějaké překážky. To vše zpravidla nebývá, jak se v praxi již mnohokrát ověřilo, pro kalený ESP výrobek žádný velký problém, který by se zásadně projevil na jeho funkčnosti. Podobná blesková akce může často znamenat i záchranu lidského života v posledním okamžiku, nebo rozhodující krok k dopadení nebezpečného pachatele.

Proti násilníkům i překážce

 

Speciální kužel

Speciální kuželI když samotný „teleskop“ od ESP je už dostatečně pádným instrumentem, který si (jak je patrné z dokumentovaných testů) poradí i s některými dveřmi, nastanou občas prekérnější situace, kdy nemusí ani on dostačovat. V praxi je totiž nezřídka zapotřebí zbudovat „průchod“ i značně zodolněným materiálem. Buď se jedná o několik vrstev skla, zesílení pomocí folie, nebo může jít o ta z nejmodernějších automobilních oken, která již v některých případech disponují až neuvěřitelnou rezistencí. V akci bezpečnostních či záchranných složek pak není čas na mnohačetné neúspěšné údery, ale spíše na ideální řešení jednou ranou. Zkrátka se moci v krizový moment spoléhat na jistotu. Smůla, že první údery jen neškodně sklouznou, může například u speciálních jednotek mít za následek ztrátu cenného překvapujícího momentu. To může v reálu znamenat, že se „vzpamatovaný“ zatýkaný pachatel dostane ke své připravené zbrani, nebo odhodlaný terorista stačí popravit své bezmocné rukojmí. Z těchto důvodů někteří experti z elitních útvarů už dlouho volali po nějakém uspokojivé řešení. Ve firmě ESP po mnoha odborných konzultacích, náročném vývoji a spoustě marných pokusů nakonec vyvinuli zvláštní kuželovitý nástavec.
Speciální kužel Ten nezabere v pouzdru na opasku či v taktické vestě mnoho místa a každý z „bojovníků“ si jím může snadno a rychle osadit svůj teleskopický obušek. Hlavice takového novodobého „palcátu“, vyrobená z kalené oceli, má ve svém středu hranu se zvláště uzpůsobeným úhlem. Ta si pak dokáže hravě poradit i s velmi odolnou překážkou. Odstředivá sílu tohoto dílu, umístěného na přední část obušku, dává úderům extrémní razanci. S takto upraveným kompletem příslušník speciální složky dokáže při realizaci protiteroristické akce dosáhnout i do vysoko situovaných (a tedy jen obtížně dostupných) oken autobusů a vlaků. Při akcích proti automobilům je zas možné takto ostrojený obušek, na rozdíl od dosavadních neohrabaných bijáků, ihned po provedení vstupu do vozidla použít „klasicky“. To znamená pomocí speciálního chvatu zájmovou osobu velmi účinně vytáhnout ven na vozovku a zafixovat v poloze, ve které jí budou nasazeny pouta. Nový doplněk, jak tvrdí mnozí spokojení uživatelé, výrazně posunul možnosti tradičního výrobku ESP zas o něco vpřed. Tato důmyslná pomůcka je kupříkladu již standardně ve výbavě některých elitních součástí, například armádního protiteroristického uskupení Special Operations Group. U mnoha dalších zvláštních jednotek probíhají jeho zdařilé testy či se již přímo zavádí.

Speciální kužel

 

Speciální kuželNa výsledku policejní zatýkací akce se může podepsat i kvalita skleněných oken. V případě elitních složek jde obvykle o narušení struktury skla jedním, razantním úderem vedeným do rohu plochy. Poté se již okno rychle dočistí pomocí kovového žebříku. Ocelový teleskopický obušek takový „neodkladný vstup“ umožňuje provést rychle a s potřebnou jistotou, zvláště pak je-li ještě opatřen nejnovějším hitem firmy ESP – speciálním nasazovacím vyrážecím kuželem.

Mnoho řadových policistů má v podobných případech jen značně omezené možnosti. A to využít dosud nejrozšířenější donucovací prostředek - tonfu. Ta je však pro podobné úkony jen málo vhodná – jak pro svou malou razanci, tak odolnost proti poničení.

Jak je patrné z fotografií, tzv. „obušek s příčnou rukojetí“ dozná takovou činností poměrné úhony. Poté již není prakticky možné jej ve službě dále používat. Také vyražení okna v automobilu bývá obvykle nemalým problémem a ani nejsilnější údery „tonfou“ nemusí mít požadovaný účinek.

 

V opakovaných testech se ukazuje, že ocelové kalená varianta takové výstroje od firmy ESP je stále funkčníV opakovaných testech se ukazuje, že ocelové kalená varianta takové výstroje od firmy ESP je stále funkční i po mnohonásobných úkonech. I v extrémních hraničních testech, kdy náročné zkoušky znamenaly až desítky ran obuškem do tvrdého materiálu, byly následkem jenom kosmetické odřeniny, které by rozhodně nebránily dalšímu běžnému používání.

 

V praxi však mohou nastat i méně standardní situaceV praxi však mohou nastat i méně standardní situace, kdy je nutné urychleně zbudovat průchod i zesílenou, proti běžnému obušku až příliš odolnou překážkou. Právě pro takové specifické zásahy byla vyvinuta speciální destrukční pomůcka. Tento nový užitečný doplněk se nosí ve zvláštním nylonovém pouzdru s klipem, ve kterém je možné pohodlně nosit toto příslušenství na opasku či na MOLLE taktické vestě. Pomocí nového příslušenství si tak nyní každý z příslušníků speciální složky může snadno a rychle připravit svůj vlastní „vstupní“ nástroj, který nápadně připomíná středověký palcát. To s sebou nese větší taktickou operativnost především v případech některých neplánovaných zákroků s omezeným časem k přípravě akce.

 

V kompletu s „teleskopem“ jde o velmi praktický „vercajk“V kompletu s „teleskopem“ jde o velmi praktický „vercajk“, který, jak se ukázalo v testech, může významně pomoci i při nouzovém vyprošťování osob při autonehodách. Projít dokáže i odolnými skly nejmodernějších vozidel. Ta dnes mají až překvapivou rezistenci díky své tuhé konstrukci nebo vyztužení speciální folií.

 

Příslušníci ÚOOZPříslušníci ÚOOZ (Útvaru pro boj proti organizovanému zločinu) při nácviku akce s násilným vstupem do vozidla. Novému příslušenství neodolají ani zodolněná okna těch nejmodernějších vozidel.

Příslušníci ÚOOZ
Příslušníci ÚOOZ
Příslušníci ÚOOZ

 

 

I ve armádní sféře je vyrážecí nástavec již po nějakou dobu standardně zavedeným doplňkemI ve armádní sféře je vyrážecí nástavec již po nějakou dobu standardně zavedeným doplňkem (KČM 0011470461187). Užívá se především pro zvláštní akce některých speciálních jednotek Vojenské policie.

 

Členové N.P.C. - Národní protidrogové centrály Policie ČR při výcviku s novou pomůckou.

Členové N.P.C. - Národní protidrogové centrály Policie ČR při výcviku s novou pomůckou

 

Pro detektivovy ze zatýkacího týmu N.P.C. se pro realizaci podobného zákroku jeví nový „vercajk“ velmi praktickou pomůckou – je vhodný nejen k rychlému zpřístupnění uzamčeného vozidla zájmové osoby, ale i jejímu následné vytažení z vozidla a účinnému donucení k zaujetí potřebné poutací polohy.

 

Dlouhý dosah úderu obušku, osazeného novou destrukční pomůckouDlouhý dosah úderu obušku, osazeného novou destrukční pomůckou se může také stát nemalou výhodou v některých protiteroristických operacích, zaměřených proti větším dopravním prostředkům – tzn. vlakům, autobusům, apod.. Jak je vidno z fotografií, celá akce pak může proběhnout s potřebnou rychlostí, která snižuje šanci na účinný odpor. Pro ty „zlé“ v tomto případě nemusí holt znamenat střepy štěstí…

Dlouhý dosah úderu obušku
Dlouhý dosah úderu obušku

 

 

Montáž na obušek.

Montáž na obušek 1.1. připravte si teleskopický obušek v otevřeném stavu, vyjměte vyrážecí nástavec ESP z transportního pouzdra a z jeho středového otvoru vytlačte vložený plastový klín

 

Montáž na obušek 2.2. hlavici navlékněte na kovový díl obušku (směr užším koncem k rukojeti)

 

Montáž na obušek 3.3. plastový klín opatrně rozevřete a potom nasaďte tak, aby se zachytil na rozšířeném čele obušku (přední koncovka obušku musí zcela zapadnout do vnitřního profilu plastové části)

 

Montáž na obušek 4.4. kovovou část poté zatáhněte adekvátní silou směrem vpřed, tak aby se plastový díl sevřel ve středovém otvoru

5. následně ověřte, zda je hlavice na obušku řádně zafixována (tuto kontrolu proveďte vždy bezprostředně před použitím prostředku – úder s uvolněnými komponenty může být pro okolí nebezpečným)

 

 

Sejmutí z obušku

  1. vyhledejte vhodnou tvrdou a odolnou podložku
  2. uchopte obušek za rukojeť, hlavicí směrem dolů
  3. úměrnou silou pak udeřte čelní stranou hlavice na tvrdý povrch
  4. po uvolnění hlavice plastový klín opatrně rozevřete a vyjměte jej z konce obušku
  5. vyvlečte hlavici z obušku
  6. plastový klín opět vložte do středu hlavice, aby později nedošlo k jeho ztrátě
  7. celý komplet uložte zpět do transportního pouzdra
 

Logo of Euro Security Products

 Address Hyacintová 20, 106 00  Praha 10 
   
Telephone

(+420) 272 660 617

   
E-mail


 

Facebook YouTube Instagram

Všechna práva vyhrazena. © ESP Products, s.r.o., 1992 – 2024