SPREJOVÉ SVÍTILNY - TORNÁDOPříslušníci Městské policie Praha již po delší dobu s úspěchem využívají zcela nové vybavení, které umožňuje provádět noční zákroky mnohem bezpečněji a efektivněji. Tento "služební hit", nazvaný TORNÁDO, v současnosti se už také plošně zavádí u Celní správy, další součásti oficiálních ozbrojených složek nyní tuto novinku testují, či přímo uvažují o její nakoupení. O co se vlastně jedná? Dle mnoha odborných hlasů jde o přelomovou kategorii bezpečnostních prostředků. O český produkt, který ve světě dosud nemá obdoby – tzv. "sprejovou svítilnu". Ve firmě ESP totiž vyvinuli špičkový moderní služební sprej, schopný zasáhnout obličej zájmové osoby velmi účinnou pepřovou látkou až na několik metrů daleko a doplnili jej o speciální hlavicí se supersvítivou LED diodou. Hlavní inspirací tohoto projektu byla zvýšená poptávka po vhodném neletálním nástroji pro specifické zákroky, realizované za výrazně zhoršených světelných podmínek. Podle dlouhodobých statistik se totiž až 80% použití obranných a donucovacích prostředků odehrává v šeru či za úplné tmy.

Pomocník v akci

SPREJOVÉ SVÍTILNY - TORNÁDO
SPREJOVÉ SVÍTILNY - TORNÁDO

Dodnes jsou i takoví příslušníci bezpečnostních sborů, kteří nad "kasry" tak trochu "ohrnují nos". To je však jen pohled lidí, kteří se dosud setkávali jen s obstarožními, takřka 30let sloužící slzotvorné prostředky. O vnímání někoho, kdo nemá potuchy o moderních možnostech a způsobech využití nejnovějších prostředků třetího tisíciletí v policejní praxi. Nejnovější typy totiž disponují nesrovnatelnými vlastnostmi, Jednak mají až překvapivý velký dosah dostřiku a díky provedení "tekutá střela" lze zasáhnout přesně cíl do cca 5 metrů. A to bez většího rizika potřísnění okolních osob a tedy šance užití i ve větších místnostech. Nepoměrně větší účinnost mají také současné náplně na bázi kajenského pepře, a to i v případě letmého zásahu osoby se zavřenýma očima. Stupeň paralyzujícího efektu se s vývojem nových a nových typů látek postupně nepoměrně zlepšuje a některé z posledních, velmi přesvědčivých testů jasně ukazují, že na moderní varianty (které však mají potřebné mezinárodní atesty) jsou "krátcí" i otrlí opilci a narkomani. Jak dokládá nejen většina poznatků ze světa, tak například i četné zkušenosti pražských strážníků s novým prostředkem, ve valné většině případů takticky správné použití TORNÁDA až překvapivě pomáhá. Když už násilník nejde po zásahu rovnou "k zemi", tak je alespoň reálná šance na zásadní omezení pro podmínky jeho útoku či znemožnění případného útěku. Někdy takový sprej bývá navíc velmi dobrým řešením i proti skupině násilníků či jako vhodný prostředek k překonání nezvladatelného odporu extrémně fyzicky disponovaného jedince a jeho konečného spoutání. Navíc jde v tomto případě koneckonců o prostředek tzv. neletální, to znamená že na rozdíl od použití obušku nebo dokonce výstřel z služební zbraně jsou zde účinky ještě vratné – tedy žádná krev, nijaké otřesy mozku či polámané kosti. Zkrátka pomoci a přitom moc neublížit. Jde o mnohem omezenější aplikaci "donucovacích prostředků" (což je v zásadě jen jiné pojmenování pro nutné násilí ve jménu zákona a udržení pořádku…), ale bez závažnějších škod. To v praxi znamená zvládnutí mnohých prekérních zákroků bez případných důsledků, co se týče případné trestní odpovědnosti strážců zákona za nepřiměřeně provedení zákroku. A také pochopitelně elegantního vyřešení bez nepříjemných mediálních a politických dopadů na celou organizaci.

Schopnost vidět

Schopnost vidět - Tornádo
TORNÁDO mohou policisté ve své službě používat
Mít TORNÁDO zkrátka znamená vidět

Na počátku celého projektu, vedoucímu k přelomovému prostředku byl již zmíněný fakt, že valná většina použití obranných a donucovacích prostředků se odehrává především ve večerních a nočních hodinách. V takových situacích by pak bylo nanejvýš nepraktické nést v jedné ruce svítilnu a ve druhé sprej. Navíc ve vypjatých momentech bývá nanejvýš problematické vhodně koordinovat pohyby obou rukou. Tma a omezené světelné podmínky vedení policejního zákroku příliš nepomáhají. Bohužel, zpravidla se tak jen výrazně zvyšuje míra zpoždění reakce na útok pachatele, neadekvátního či omylného užití policejní síly. Právě stále zřejmější potřeba včasné identifikace hrozby v podmínkách ztížených sníženou viditelností a možnost adekvátního použití donucovacího prostředku při nočních akcích bylo důvodem, proč bylo úsilí zaměřeno právě tímto směrem. Mnozí strážci zákona "z ulice" stále více volali po vhodném řešení. Dvouletý vývoj spojený s náročnými testy nakonec přinesl své ovoce. Modernizace polovodičových světelných zdrojů díky nejnovějším ultrasvítivým LED diodám pokročila natolik, že umožnila integrovat vysoce výkonnou svítilnu přímo do těla klasického obranného spreje. A to prakticky bez nijakého zvětšení jeho rozměrů.

Tzv. "Sprejovou svítilnu" TORNÁDO mohou policisté ve své službě používat jako jakýkoliv běžný světelný zdroj, kdykoli je zastihne tma. Stačí pouze přirozeně najít prstem spoušť pro střik a zdvihem ochranného víčka se svítilna automaticky zapne. V případě nebezpečí pak lze pouhým stiskem prstu začít rychle a efektivně použít velmi efektivní pepřový sprej a to i na slušnou vzdálenost kolem 4,5 – 5metrů. Působení na takovou distanc v praxi mnohdy řeší i velmi patové situace pasivních osob, ozbrojených chladnou zbraní. A v podobě "sprejové svítilny" TORNÁDO pak lze vše realizovat i v podmínkách úplné tmy. Světlo i "slzák" lze tedy velmi pohotově ovládat jen jednou rukou a druhou ruku tak mít stále možnost využívat pro další klíčové činnosti (tzn. obranné kryty, úchop obušku či úchop zbraně, apod.)

To že zřetelně vidíme zájmového člověka, nám dává větší šance co optimálněji a s patřičným načasováním použít tento účinný donucovací prostředek. Se světlem v ruce je rázem mnohé jednodušší. Jasně pak můžeme v tmavém parku rozeznět obličej a doklady podezřelé osoby, nebo mnohem bezpečněji jednat se stále agresivnějším podnapilým řidičem. Reakce na změnu situace k horšímu je pak blesková. S novou "sprejovou svítilnou" se také mohou o mnoho bezpečněji propátrávat ohrožené vnitřní prostory, kde se ještě může schovávat pachatel vloupání (toho případně, díky velkému dosahu střiku, lze eliminovat zvenku – tedy bez nutnosti rizikového vstupu do místnosti), Stranou nestojí ani šance k zvládnutí nočního útoku rozzuřeného psa. Mít TORNÁDO zkrátka znamená vidět, pozorovat a přitom být neustále připraven na možnost řešení náhlé hrozby, a to bez násilí a trvalých fatálních následků pro všechny zúčastněné strany konfliktu. Lze říci, že touto výraznou inovací se opět o něco posunuly možnosti bezpečnostních složek pro vedení zákroků za ztížených světelných podmínek.

 

Protože pokud o riziku nevím, nemám šanci mu účinně čelit.

 

Taktický efekt

Taktický efektDalším z nejužitečnějších efektů aplikace TORNÁDA je také to, že ostrý paprsek světla osvítí celou postavu podezřelého a zároveň jej až překvapivě oslňuje. Tento aspekt nejen vede k dezorientaci problémové osoby a významně přispívá k bezpečí zakročujícího strážce zákona. Dotyčný také díky oslnění také přesně neví, kdy výstřik přijde (pokud vůbec v této chvíli ví, že na něj se světlem míří i sprej…) a nemůže si před zásahem clonit obličej preventivně rukama či vhodně načasovat zavření očí. Samotný světelný kužel navíc během nenadálých akcí umožňuje instinktivní a přitom velmi přesné zamíření spreje na cíl. Střed místa osvitu je totiž zároveň i plochou dopadu dráždivé látky. V nejkritičtější situaci, například během vlastní nutné obraně policisty, současně zamezuje nechtěnému obrácení trysky směrem k sobě a případnému zasažení vlastního obličeje. Světlo také dává potřebný odhad o dosahu proudu dráždivé látky a umožňuje rychlou opravu nedokonalého zásahu. Jak se nyní v praxi znovu a znovu zjišťuje, nový vynález tak jen nezvyšuje efektivitu použití obranného a donucovacího prostředku. Pomáhá také eliminovat i nejběžnější chyby, které ve stresu nebezpečné situace mohou zákonitě vznikat. Usnadňuje tak nanejvýš náročné činnost v těch nejvíce problematických momentech výkonu policejní služby.

Náplň také obsahuje neobvyklou novinku, která může být nemalou pomocí v policejní službě – a to složku, viditelnou ve svitu ultrafialového světla

Náplň nového spreje je navíc nehořlavá, což je velkou výhodou pro alternativu zákroku společně s donucovacím prostředkem AIR Taser (hořlavé směsi totiž mohou v kombinaci s elektrickým výbojem tohoto policejního paralyzéru způsobit vzplanutí oděvu s důsledky těžkých popálenin zájmové osoby). Náplň také obsahuje neobvyklou novinku, která může být nemalou pomocí v policejní službě – a to složku, viditelnou ve svitu ultrafialového světla. I když tedy pachatel neobdrží potřebný plný zásah a bude na oděvu potřísněn jen pár kapkami, nemá nad zákonem zdaleka vyhráno. I pokud se mu podaří uniknout, může být později odhalen pomocí popsaného moderního systému a být mu dodatečně prokázána nepochybná přítomnost na místě zákroku.

Pro výcvik správného používání prostředku TORNÁDO je nyní také k dostání tréninková verze tohoto světelného spreje, obsahující neškodnou inertní vodní náplní. To dává pro příslušníky policejních složek dobrou možnost integrování nového prostředku do komplexní služební přípravy. A to realizací rozličných modelových situací, v průběhu kterých mohou prodělat nácvik cílený na optimální taktické a legislativní použití TORNÁDA.

 
výcvik správného používání prostředku TORNÁDO
 

Model TORNADOModel TORNADO se vyrábí v provedení 40, 50 a 63 ml. Klasická nádobka spreje je osazená hlavicí s integrovanou supersvítivou LED diodou, která na jednu náplň vydrží svítit celé dlouhé desítky hodin. Krycí víčko, zabraňující nechtěnému spuštění spreje pak obsahuje 2 lithiové baterie. Při velmi přirozeném manévru - vložení palce na spoušť spreje, se víčko nadzvedne a tím rozsvítí zabudované světlo (tento úkon je pohodlně proveditelný i ve služebních rukavicích). Po případném vyprázdnění nádobky (či uplynutí data expirace) se může vrchní modul se světlem snadno přemontovat na náhradní nádobku. Životnost spreje do nutné výměny je celé 3 roky (namísto obvyklých 2 let u jiných obdobných výrobků). K pohodlnému nošení je k dispozici rotační plastové pouzdro pro profesionální použití. Na tento ojedinělý český výrobek byl již udělen patent v USA i v Evropě.

 

Sprejová svítilna TORNÁDO disponuje nadprůměrnými technickými a chemickými vlastnostmi,
co se týče veškerých obvykle oficiálně posuzovaných kritérií:

 

 • Zvláštní balistický tvar paprsku umožňující lepší zásah
 • Dosah : až 4,5m
 • Průměr rozstřiku : 10-20cm
 • Nehořlavý materiál
 • Maximální 10% odchylka dosahu při použití od – 20°C do + 50°C
 • Schopnost manipulace od –20°C až do +50°C
 • Funkčnost i při odchýlení trysky až o 60o od rovnoběžné osy v každém směru
 • I po pádu z výšky 2 m a při odchýlení trysky o 30o od osy je sprej těsný a nepropouští kapalinu
 • Těsní i při 50°C
 • Snadná obsluha pro leváka i praváka
 • Snadná obsluha i ve tmě
 • Snadná obsluha i v rukavicích
 • Síla stlačení musí být > 10N
 • Koncentrace aktivní látky v OC : 0,3 ± 0,03 procenta váhy capsaicinoidů
 • Průměr rozstřikovaného aerosolu > 2µm
 • Rozpuštěná a stlačená látka, nekarcinogenní
 • Rozpuštěná a stlačená látka, nepoškozuje mateřský plod
 • Nepoškozuje a nemění lidské geny
 • Nekrystalizuje či nesráží se při teplotách : od -20°C do +50°C
 • Expirační doba (životnost) spreje je 3 roky
Nejen samotný sprej

Nejen samotný sprej, ale i náplň splňuje náročné mezinárodní požadavky. Kupříkladu plní kritéria německé "Technické Směrnice pro Dráždivé Prostředky(RSG)" s látkou Oleoresine Capsicum (OC) a byla prověřena a přezkoušena MPA Hannover (schvalovací laboratoř na zkoušky materiálů). "Technická směrnice" popisuje požadované technické specifikace, stejně jako kritéria pro zkoušky konstrukce OC dráždivých prostředků.

Sprejová svítilna TORNÁDO ve světě

Sprejová svítilna TORNÁDO ve světě
Se spreji Tornádo se lze stále častěji setkat i v různých částech dalekého světa – zde v rukou příslušníka Federální mexické policie.

Logo of Euro Security Products

 Address Hyacintová 20, 106 00  Praha 10 
   
Telephone

(+420) 272 660 617

   
E-mail


 

Facebook YouTube Instagram

Všechna práva vyhrazena. © ESP Products, s.r.o., 1992 – 2024